LD Vitomarci

OPIS LOVŠČA

Naše lovišče se nahaja v osrčju Slovenksi goric ob reki Pesnici na relaciji ceste Ptuj-Lenart in  je tipično nižinsko lovišče v izmeri  2312 Ha od tega je lovne površine 2185  Ha, katerega stalno bolj zožuje  intenzivno kmetijstvo in pozidava.

Lovišče  meji na LD Dobrava na severu in jugovzhodu LD Sveti Jurij ob Ščavnici, na vzhodu  z LD Juršinci in na jugozahodu LD Destrnik ter na zahodu z LD Trnovska vas.

Lovišče je bilo pridobljeno  po Zakonu o divjadi in lovstvu leta 2004, koncesijo pa smo pridobili leta  2009, kar pomeni, da smo sorazmerno mlada LD s prekaljenimi starimi lovci, ki so bili prej vključeni v druge, sosednje LD.

V našem lovišču  gospodarimo pretežno s srnjadjo in malo divjadjo – fazani in poljskim zajcem, ki se je v zadnjem obdobju številčno  zelo povečalo zaradi prijaznejšega kmetovanja pa tudi zardi vlaganj in skrbi lovcev. Prehodno se pojavijo tudi divji prašič in jelen. Odstrel male divjadi vršimo na skupnih lovih, srnjad pa na zalaz ali čakanje – preže. Vzdržujemo remize, mejice in sadimo krmne njive. Gospodarimo v skladu Lovsko gojitvenim načrtom Zavoda za gozdove. Vključeni smo v OZUL Ptuj –Ormož.

kliknite za prenos karte (.PDF - 5MB)

Domov OPIS LOVŠČA

Zanimive povezave