LD Vitomarci

DEJAVNOST LOVSKE DRUŽINE VITOMARCI

Osnovna dejavnost LD Vitomarci je gospodarjenje z divjadjo, ki obsega ne-le odstrel divjadi pač pa predvsem gojitev in skrb za divjad in okolje, katerega človek vsak dan bolj degradira.

V našem lovišču je veliko srnjadi.Po planu Zavoda za gozdove moramo letno odstreliti 80 kos srnjadi, kjer moramo zagotoviti strukturni odstrel glede na spol in starost.Zaradi velike populacije srnjadi bi želeli MOČNEJE RAZVIJATI LOVNI TURIZEM na srnjad.Tega smo sicer tudi že do sedaj vendar bi našo ponudbo – LOV NA SRNJAD ŽELELI PONUDITI TUDI LOVSKIM TOVARIŠEM V TUJINO, kot je Avstrija in Italija in druge Evropske države.

Če prav smo še na začetku pa vendar dosega že dobre rezultate na področju LOVNEGA TURIZMA NA MALO DIVJAD – ZAJEC IN FAZAN, kjer smo pričeli z lastno vzrejo fazanov, ki jih nato vlagamo v lovišče.Tu je posebej potrebno poudariti, da  moramo  plenilce, predvsem lisice, kune, jazbeca držati na zelo nizkem populacijskem številu.

V lovišču smo v zelo kratkem času s prostovoljnim delo naših članov postavili veliko prež, krmišč in solnic, katere tudi redni zalagamo s krmo in jih tudi redno vzdržujemo. Potrebno pa še bo veliko truda vložiti v  zasaditev »remiz« - grmišč, mejic, gozdnih robov, ki vsakodnevno izginjajo zaradi intenzivnega kmetijstva.

Zato bo potrebno v spostaviti še boljše sodelovanje med kmeti oz. lastniki zemljišč, ki je sicer že sedaj dobro.

K lovskih aktivnosti spada tudi streljanje na glinaste golobe, kot tudi z malokalibrsko puško, puško risanico in zračno puško. Tako vsako leto organiziramo med družinsko tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, katere se udeleži veliko strelcev iz sosednjih lovskih družin pa tudi širše.

Tudi sodelovanje z drugimi društvi v občini je zelo dobro, saj sodelujemo kot že rečeno z Strelskim društvom »trap« Vitomarci, Društvo mladih Vitomarci, Gasilskim društvom Vitomarci, Društvo gospodinj, vinogradniki in občino.

Zraven vsega navedenega pa najdemo čas tudi za družabna srečanja članov na piknikih, izletih, srečanjih z drugimi  LD in društvi.

Na žalost smo morali organizirati dva lovska pogreba za naša lovska tovariša.

Posebej pa je potrebno poudariti, da smo člani LD Vitomarci, kljub temu, da smo malo številni vse dosedanje aktivnosti od izgradnje lovskega doma, gospodarskega poslopja, dela v lovišču do organizacije veselic, strelskih tekmovanj OPRAVILI PROSTOVOLJNO – brez kakršnih koli nadomestil.

Vse ljudi dobre volje, ljubitelje narave in vsega lepega, predvsem pa lovske tovariše vabimo v naše prelepe Slovenske gorice.

Domov Predstavitev Dejavnost

Zanimive povezave